Witamy na stronie www.kontrameble.pl należącej do Kontra s.c.. Prezentowany tu regulamin ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które mogą Państwo podać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią regulaminu przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Firma Kontra s.c. informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywana wyłącznie przez Firmę Kontra s.c. w celach handlowych, statystycznych i marketingowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym. Korzystanie z www.kontrameble.pl, zwanego dalej Serwisem, podlega poniżej określonym warunkom oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa. Korzystając z zasobów niniejszego serwisu internetowego, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń Regulamin.

Bezpieczeństwo
Firma Kontra s.c. dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszego Serwisu oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Pamiętać należy, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności przekaz wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Korzystanie z serwisu
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Dystrybucja, kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub zmiana zawartości Serwisu bez pisemnej zgody Firmy Kontra s.c. jest surowo zabronione.

Przeznaczenie serwisu
Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, inspiracyjny i edukacyjny. Ma nieść pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów na użytek osobisty. Firma Kontra s.c. nie udziela gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, szczególnie w zakresie przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu.

Ograniczona odpowiedzialność
Firma Kontra s.c. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z Serwisu. Firma Kontra s.c. nie ponosi odpowiedzialności za politykę innych serwisów oraz firm, do których mogą być zamieszczone linki w serwisie lub inne publikacje.

Zastrzeżenie
Firma Kontra s.c. zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i informacjach prezentowanych w Serwisie. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego i nie wiążą Firmy Kontra s.c..
W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi Firma Kontra s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
Ewentualnie podawane wymiary mebli mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ewentualnie podawane ceny mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
Wszystkie meble Firmy Kontra s.c są produkowane na indywidualne zamówienia, sprzedawane wraz z kompleksową usługę montażu mebli, transportu i gwarancji.

Przesyłanie materiałów i poufność informacji
Za wszelkie materiały oraz informacje przesłane do Firmy Kontra s.c. za pośrednictwem Serwisu Firma Kontra s.c. nie ponosi odpowiedzialności. Informacje oraz materiały, które zostały wysłane do Firmy Kontra s.c. przez internet, nie są traktowane jako poufne i nie podlegają ochronie prawnej.
Jakakolwiek korespondencja przesłana do Firmy Kontra s.c. poprzez Serwis jest przesyłana jako korespondencja nie zamówiona, nie mająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Firma Kontra s.c. nie ma obowiązku na nią odpowiadać.
Wszelkie materiały i informacje przekazywane lub wysłane do Firmy Kontra s.c. przez internet stają się własnością Firmy Kontra s.c., mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, właczając w to bez ograniczenia reprodukcję, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie.
Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Formularz kontaktowy
Użytkownicy serwisu mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z pracownikami Firmy Kontra s.c. Pragnąc zapewnić Państwu obsługę na najwyższym poziomie, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: kontra@kontrameble.pl

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przesłane do Firmy Kontra s.c. będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie danych  odbywa się z  poszanowaniem polskiego prawa oraz zgodnie wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownicy serwisu informowani są o Polityce prywatności.

Prawa autorskie
Zawartość Serwisu www.kontrameble.pl jest własnością Firmy Kontra s.c., 91-312 Łódź, ul.Urzędnicza 36, NIP: 7251894257, Regon 100015760
Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
Wszystkie materiały publikowane w serwisie chronione sa prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Firmy Kontra s.c. Firma Kontra s.c. wyraża zgodę na przeglądanie oraz drukowanie fragmentów serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.
Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe oraz publikacje (w szczególności zdjęcia i pliki .pdf) należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i za ich zgodą.

Postanowienia końcowe
Operatorem Serwisu (projekt i wykonanie) jest firma Fat-Com reprezentowaną przez: Marcin Frankiewicz.
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację punktów Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikajAce z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współąycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Firma Kontra s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
Zmiany w Regulaminie dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.